Vždycky jsem si myslel, že bude dobře, když správu veřejných věcí dostanou do rukou ti, na které se lidé budou moci spolehnout nikoliv proto, že jim jen něco naslibují před volbami, ale protože je dlouho znají, vidí, co dokázali, jak se chovají, a oč usilují. Prostě mají za sebou stopu na cestě, po které je bezpečné jít. Každá moc musí být kontrolována, proto vedle Poslanecké sněmovny existuje i Senát, kam patří silné osobnosti, které jsou zároveň slušnými lidmi, umí si vytvořit nezávislý názor a stát si za ním. MUDr. Tomáš Fiala, kterého dlouhá léta znám profesně i osobně, je takovou osobností. Jsem přesvědčen, že lidé jako on do Senátu patří, proto jeho kandidaturu velmi doporučuji a podporuji. MUDr. Miroslav Krýsl, Vimperk, Stachy