Pana MUDr. Tomáše Fialu jsem poznal asi před 15 léty, kdy se na mne obrátil s tím, že má zájem v jím řízené nemocnici provést akreditaci a prověřit tak její odbornou i organizační kvalitu i míru bezpečí pro pacienty. Byl tehdy jedním z prvních zdravotnických manažerů okresních nemocnic, kteří si uvědomovali, jak důležité je systematicky se věnovat řízení kvality a bezpečí poskytované péče. Nemocnice Strakonice v akreditačním procesu uspěla a od té doby jím prochází každé tři roky pod vedením MUDr. Fialy i vysoce kvalifikovaného a motivovaného týmu jeho spolupracovníků. Za tu dobu jsem jej poznal nejen jako kreativního a výjimečně schopného manažera ve zdravotnictví, ale také jako člověka, který velmi dobře rozumí zdravotnickému systému, jeho provázanosti s oblastí sociálních služeb a potřebám občanů v těchto dvou oblastech. Jsem přesvědčen, že MUDr. Tomáš Fiala bude v případě volebního úspěchu jako senátor velkým přínosem jak pro Senát Parlamentu ČR, tak pro občany jižních Čech – ten úspěch bych přál jak jemu tak – především – jim !
MUDr. David Marx, Ph.D., proděkan 3. lékařské fakulty UK v Praze a ředitel Spojené akreditační komise, o.p.s.