Tomáše Fialu známe od mladí, poprvé jsme se potkali v tanečních a už tam nezapřel svoji přátelskou a soutěživou povahu. Zatímco pro nás s manželkou se stal tanec životním povoláním, tak Tomáš vystudoval medicínu, své vzdělání si stále doplňoval a jako správný sportovec na sobě nepřestává ani dnes pracovat. Tomáš se jako skvělý pediatr stal i vynikajícím manažerem ve zdravotnictví, díky svým organizačním schopnostem a úspěchům získal on i Strakonická nemocnice pod jeho vedením celou řadu ocenění. Věříme, že stane-li se Tomáš Fiala senátorem, jeho dosavadní práce bude umocněna a bude to pro náš okres i kraj přínosem, my volíme Toma! 

Dana a Jaroslav Kohoutovi