Znám pana MUDr. Bc. Tomáše Fialu, MBA už hodně let nejen jako skvělého lékaře a manažera, ale hlavně jako člověka, kterému není lhostejná kvalita života těch nejpotřebnějších – lidí s mentálním a kombinovaným postižením.
Pan doktor velmi dobře vnímá a zná náročnost péče o tyto klienty ve všech ohledech. Přesto vždy dokázal podat pomocnou ruku, buď jako lékař nebo jako ředitel velmi prestižní nemocnice.
Díky jeho vstřícnosti, pochopení a empatii mají klienti našeho domova zajištěnu vysoce kvalifikovanou lékařskou péči v jejich přirozeném prostředí, přímo v Domově PETRA Mačkov.
Nejen díky těmto vlastnostem, ale i díky jeho nesmírné pracovitosti, odbornosti a energii, bude dobrým senátorem za náš region.

Vlasta Maroušková, ředitelka Domova PETRA Mačkov