MUDr. Tomáše Fialu znám již 25 let, seznámil jsem se s ním na pediatrického oddělení nemocnice ve Strakonicích, kde se obětavě staral o své pacienty. Od té doby se opakovaně setkáváme nejen pracovně, ale jako aktivního sportovce a fandu sportu potkávám Tomáše často i mimo nemocnici a dovolím si nás označit za kamarády.  Za tu dobu jsem měl možnost ho dobře poznat a těší mě, že se rozhodnul kandidovat do senátu České republiky. Jako člověk detailně obeznámený se stavem a chodem zdravotnictví, ale také současně se zkušenostmi ředitele velké organizace bude nepochybně velkým přínosem. Myslím, že senát je místem právě pro lidi s reálnou pracovní a praktickou životní zkušeností, ne pro profesionální politiky, kteří často neznají běžnou denní realitu. Tomášovi fandím, věřím, že tohle je cesta, jak lze změnit současnou politickou kulturu a situaci.

prim. MUDr. Vilém Svoboda, ortopedické oddělení Nemocnice Písek, a.s.