Podpora MUDr. Tomáše Fialy do Senátu České republiky se mi jeví jako logická. Kdo jiný by měl kandidovat do Senátu než člověk, který za dobu svého vedení vytvořil z Nemocnice Strakonice jednu z nejlepších nemocnic v České republice se špičkovými odborníky na moderních pracovištích.
Pan doktor je jihočeský patriot a bude obhajovat zájmy svého kraje a zejména Strakonicka a Prachaticka, kde profesně působil a působí. Prachatický okres jako okres s malou hustotou zalidnění bojuje léta s dostupností lékařské péče. Zejména praktičtí lékaři u nás na Šumavě stárnou a není lehké přitáhnout mladého lékaře „na venkov“. Proto věřím, že MUDr. Tomáš Fiala bude v této problematice nápomocen a bude prosazovat nejen, aby lékařská péče byla dostupná každému, ale bude prosazovat zájmy obyvatel našeho kraje. Mgr. Roman Šebánek, starosta obce Zdíkov