Ráda spolupracuji s lidmi, kteří neznají spojení „to nejde“ a vždy hledají cesty. Přesně tímto člověkem je MUDr. Tomáš Fiala. Slušným, otevřeným a vždy připraveným diskutovat a nacházet řešení. Přeji mu, aby ve volbách uspěl a jsem přesvědčena, že pro náš region udělá vždy to nejlepší. Bc. Kateřina Malečková, starostka města Blatná