Vždycky jsem si vážil lidí, kteří se pro vstup do politiky rozhodli až poté, co za sebou měli úspěšnou kariéru profesní. Pan doktor Tomáš Fiala je jakožto dlouholetý ředitel nemocnice bezesporu jedním z nich. Takoví lidé jsou pro stát cenní, protože nežijí odtrženi od běžného života. Věřím proto, že Tomáš Fiala by byl pro Senát přínosem. JUDr. Ladislav Faktor