O kandidatuře MUDr.Tomáše Fialy – ředitele Nemocnice Strakonice do Senátu ČR jsem se dozvěděl v květnu letošního roku. Velice mě to potěšilo a řekl jsem si „ další pracovitý a hlavně slušný člověk do politiky, kéž by tam byli samí takoví “ .Tomáše Fialu znám z dob, kdy jsem dělal místostarostu ve Vodňanech a hlavně z kulturních akcí (výstav,vernisáží…..),které navštěvuji po celém kraji a ve Strakonicích na těchto akcích T.Fiala nikdy nechybí. Nedávno jsme se stali přáteli na FB, kde T. Fiala vyniká každodenní aktivitou a reakcemi na každý podnět a připomínku kohokoliv a okamžité řešení problému. Svědčí o tom i perfektní zvládnutí nelehké situace s COVID 19 za přispění celého týmu nemocničního personálu. Zdravotnickému zařízení s 540 zaměstnanci honosící se certifikátem CZECH Stability Award, nejlepší nefakultní nemocnice v ČR a další, nemůže „šéfovat“ jen tak někdo. Tomáš Fiala je kromě své odbornosti skvělý manažer a proto jsem přesvědčen, že v Senátu ČR bude platným a aktivním členem. Karel Burda, Vodňany, bývalý místostarosta Vodňan, fotograf