MUDr. Tomáše Fialu znám už dlouhou řádku let nejen díky jeho profesi, ale také z našich mnoha setkání na tenisových kurtech, kde ať už jako soupeř nebo parťák vždycky pevně zastával smysl pro fair – play. Jsem přesvědčen o tom, že díky svému životnímu postoji, zkušenostem a vrozenému citu pro spravedlnost bude v Senátu tím pravým mužem na svém místě. Miroslav Paleček, písničkář