Můj kamarád Tomáš Fiala.
Proč píšu tuto stať? Protože se s Tomášem  známe již asi padesát let a chtěl bych podpořit jeho kandidaturu do Senátu České republiky.  Znal jsem totiž i Tomášovy rodiče, jako strakonické lékaře. Tomáš se rozhodl pokračovat v jejich šlépějích, stal se lékařem a ošetřoval i mé syny. Jako lékař byl vždy velmi precizní s velmi vstřícným přístupem k dětem.
Když přešel do funkce ředitele nemocnice, myslel jsem si, že to je pro dětské oddělení nemocnice velká ztráta. Mýlil jsem se. Kdo neznal strakonickou nemocnice před dvaceti léty nepochopí, k jaké změně během působení Tomáše v čele nemocnice došlo. Vůbec mne nepřekvapuje, že strakonická nemocnice patří trvale mezi nejlepší nemocnice v republice.
Proč to tak je? Protože Tomáš je také sportovec. Hraje tenis a hrával také basketbal. Ke sportu vede také celou rodinu, často se na tenisových kurtech setkáváme. Sportovci totiž mají „tah na branku“, který využívají i ve své profesní praxi. Další vlastností většiny sportovců je bojovnost, čestnost, ale  i přiznání porážky lepšímu soupeři.
Z těchto důvodů bych chtěl Tomáše Fialu mít jako senátora, který hájí nejen zájmy Strakonic, ale celého Jihočeského kraje. Kdo jiný má hájit Strakonice než právě člověk ze Strakonic. Ing. Miroslav Bouček, legenda strakonického tenisu