Komu dát svůj hlas v senátních volbách?
Člověku, který dokáže „být odpovědný za něco, co je větší než on sám.“
Odpovědnost, to je právě to slovo v jeho plném významu, které je spojeno s prací ředitele nemocnice. Zodpovědnost za péči o zdraví každého pacienta, zodpovědnost za všechny, kteří o zdraví lidí pečují, zodpovědnost za vybavení i rozvoj celého zařízení, zodpovědnost za smysluplné využívání financí.
Odpovědnost Tomáše Fialy překročila i hranice „jeho zařízení“. Přijal členství ve správní radě Nemocnice Vimperk, o. p. s. jako odborník – lékař a přispěl tak v nelehké době ke stabilizaci celého zařízení.
Odedávna skládají lékaři na konci svých studií Hippokratovu přísahu. V jedné její části bývalo uvedeno: „Do všech domů, kam vstoupím, budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého zločinu.“
Nechť v duchu těchto myšlenek dostane příležitost vstupovat do našich domovů s odpovědností senátora!
Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Vimperk