S Tomášem Fialou jsem se setkával již v 90. letech minulého století na půdě nemocnice ve Vimperku, kde jsme úspěšně spolupracovali v tandemu chirurg - pediatr. Po mém přesídlení do strakonické nemocnice na přelomu tisíciletí jsem začal sledovat jeho působení na pozici manažerské. To, jak v roli ředitele, resp. předsedy představenstva v posledních 18 letech po všech stránkách pozvedl strakonickou nemocnici, je opravdu úctyhodné. Dovede se obklopit správnými spolupracovníky, dovede vyhledávat a získávat finanční zdroje, dovede jednat s partnery, dovede s citem řešit problémové situace. Pokud bude se stejným úsilím, nasazením a zodpovědností jako o „svoji“ nemocnici pečovat o „svůj“ senátní obvod, pak těžko budeme hledat na post senátora vhodnějšího kandidáta. MUDr. Radek Chalupa, primář chirurgie Nemocnice Strakonice, a.s.