Jsou lidé, kteří mnoho mluví a nic nevysloví, jak zpívá v jedné písni Zuzana Navarová… Pak jsou lidé, kteří toho mnoho namluví i naslibují, ale skutek zpravidla uteče. A jsou lidé, kteří umí mluvit, to co říkají, dává smysl a jsou za nimi vidět skutky. Takovým člověkem, mužem slova i činu je pro mne Tomáš Fiala. Zdeňka Žádníková Volencová, herečka Dejvického divadla, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové