Jako dlouholetý starosta mám dlouholeté, bohaté zkušenosti se senátem. Proto vím, jak je důležité, aby byli do horní komory Parlamentu voleni lidé rozumní, zkušení, odborně i politicky vyspělí, s vysokým morálním kreditem. Dobrá zpráva nejen pro senát, ale i pro voliče a potažmo pro nás všechny je, že Tomáš Fiala všechny tyto předpoklady splňuje, a proto mu přeji v podzimních senátních volbách úspěch.  Ing. Antonín Schubert, starosta Modravy