Změna zákona umožní medikům vykonávat nelékařské zdravotnické povolání. Senát novelou zákona reagoval na personální krizi ve zdravotnictví, která je dlouhodobá a nyní se ještě prohloubila epidemií COVID 19. Podle senátní novely, která následně hladce prošla hlasováním Poslanců i Senátorů a před Vánocemi ji podepsal prezident, bude možné, aby medik vykonával práci praktické sestry. Stačí, pokud absolvoval 8 semestrů akreditovaného magisterského studijního oboru všeobecné lékařství a složil zkoušky z ošetřovatelství, péče o nemocné nebo obdobného předmětu. Stejně tak studenti zubního lékařství mohou po absolvování 4 semestrů zastávat pozici zubní instrumentářky.


Věřím, že tuto novelu zdravotnická zařízení uvítají. Jednak pomůže řešit nedostatek sester navíc umožňuje odměnit a ocenit práci mediků. Nedostatek sester je v českém zdravotnictví dlouhodobí a nyní ho ještě umocnila epidemie COVID 19. V situaci, kdy se zdravotní sestry nebo zubní instrumentářky ocitnou v karanténě či kvůli uzavření škol odcházejí na OČR, mohou je zastoupit právě studenti 3. a vyššího ročníku Zubního lékařství s studenti 5. a vyššího ročníku všeobecného lékařství. Do teď mohli medici po 3 semestrech vykonávat práci sanitáře a po 4 semestrech povolání ošetřovatele.