Senát
Dvoukomorový systém zákonodárných sborů je v řadě zemí běžný a i u nás má svou tradici – byl tu za Rakouska-Uherska (volená poslanecká sněmovna a nevolená Panská sněmovna), za 1. republiky (Poslanecká sněmovna a Senát) a od roku 1969 do roku 1992 existovalo dvoukomorové Federální shromáždění (Sněmovna lidu a Sněmovna národů).
Ústava České republiky účinná od 1. ledna 1993 definuje dvě komory Parlamentu České republiky – Poslaneckou sněmovnu a Senát, který je horní komorou. První volby do Senátu České republiky byly vyhlášeny až v roce 1996.
Senát projednává návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, které může schválit, zamítnout či vrátit dolní parlamentní komoře s pozměňovacími návrhy. Právě v současné době se na případu snížení daní ukazuje význam funkce Senátu. Senátorů je celkem 81. Senátoři jsou voleni na 6 let (většinou je výsledek dosažen až ve druhém kole) a vždy po dvou letech se třetina Senátu obměňuje. Jedním z volebních obvodů (s číslem 12) je obvod Strakonice, který zahrnuje území na jihu až ke státní hranici a na severu zahrnuje i město Písek.
Našimi senátory ve volebním obvodu Strakonice byli postupně Pavel Rychetský, který v roce 1996 porazil Františka Bendu, v roce 2002 pak Pavla Pavla. Po jmenování předsedou Ústavního soudu Pavel Rychetský skončil ve funkci senátora a v doplňovacích volbách v roce 2003 zvítězil Josef Kalbáč nad Pavlem Pavlem. Ten byl senátorem do roku 2008, kdy ho porazil Miroslav Krejča. V dalších volbách v roce 2014 vyhrál Karel Kratochvíle nad Martinem Gregorou. V letošních volbách se stal senátorem Tomáš Fiala, který zvítězil ve druhém kole nad Lubošem Peterkou a je tedy od října naším pátým senátorem.

Po téměř čtvrt roce ve funkci senátora je čas zeptat se ho na jeho dojmy, dosavadní zážitky a zkušenosti, možnosti skloubení funkce ředitele Nemocnice Strakonice a senátora a jeho plány a očekávání:

Zatím jsou mé zkušenosti jednoduše sdělitelné – učím se. Senát Parlamentu ČR má svá pravidla, postupy psané, ale i ty zvykové nepsané. Teď k tomu učení dochází v docela bouřlivé době. Vezmete-li, že v minulém volebním období proběhlo 29. schůzí a jen některé byly dvoudenní, tak nyní jsem se účastnil již třetí schůze vícedenní. Zjišťuji, že opakovaně vybíráme mezi dvěma nedokonalými řešeními. Typická příkladem je zákaz klecového chovu slepic. Ten se do původně kvalitního zákona na ochranu zvířat dostal poslaneckou iniciativou, nezkonzultovaný s legislativci. Od roku 2012 stát obohacené klecové chovy dokonce podporoval, je v nich nižší úmrtnost než v chovech podestýlkových, epidemie se šíří méně. Ale dostal jsem přes 500 žádostí „zachraňme naše nosnice…..“. Nebo „rouškovné“ – jde o aktivitu rozpočtově neodpovědnou, ale přece nebudu podporovat odebrání pěti tisíc seniorům. Jistě budou vědět, co s nimi, v tomto předvánočním období zvláště. Ostatně se domnívám, že jedinec sám sobě je hospodářem nejlepším, poněkud horším pak obce a kraje a vůbec nejhorším stát. Podobně antigenní testy – velmi jejich provádění ve zdravotnictví i v sociálních ústavech podporuji, nicméně v jednom a témže zákoně z dílny ministerstva zdravotnictví je zakotven jejich nákup a distribuce jedinou vybranou firmou!
Do Senátu bylo letos zvoleno více lékařů, proto se rozdělil původně Výbor pro sociální věci a zdravotnictví na dva výbory - Zdravotní a Sociální. Stal jsem se tedy členem výboru zdravotního, jedním z jeho místopředsedů. Projednáváme návrhy zákonů, které nám kompetenčně patří tak, jak nám je organizační výbor určuje.
Současné období je v legislativě, díky nouzovému stavu a zkrácení lhůt pro projednání zákonů, poměrně bouřlivé. Řešili jsme nesmyslný daňový balíček, který přišel po bláznivém nočním hlasování ze Sněmovny. Rozhodně je třeba daně snižovat, s tím jednoznačně souhlasím, pro občany zůstane v peněžence víc – bohužel v krizové koronadobě vnímám problém dalšího propadu veřejných financí, který je už tak kolosální. Český Senát státní rozpočet ze zákona neprojednává, ale 320 miliard korun je alarmující. Podle mne vůbec nejdůležitější, kromě vyšší čisté mzdy pro zaměstnance, je v opraveném senátním znění pozitivní změna Rozpočtového určení daní a kompenzace obcím a krajům. V tom spatřuji důležitost fungování Senátu v našem ústavním pořádku. Tak se mají senátoři chovat – odpovědně a bez emocí, ty ale naopak vidíme v Poslanecké sněmovně.
Co se týče nemocnice – moje poznatky z praxe, ze současného vývoje pandemie SARS-CoV-2 a ze zdravotnického prostředí vůbec, mi pomáhají přenášet zkušenosti do Prahy. Ve strakonické nemocnici bylo hospitalizováno od začátku 2. vlny pandemie celkem 440 COVID pozitivních pacientů. To znamenalo nesmírné vypětí pro zdravotníky, nejen na ARO a JIPkách, ale i na standartních odděleních. Teď se situace v nemocnici trochu zklidňuje, nicméně v populaci nikoliv, počet pozitivních stoupá, PES jde nahoru… Uvidíme, jaký bude další vývoj situace. Stále je v areálu nemocnice ve Strakonicích v provozu testovací místo, testujeme PCR, testujeme AG testy. Myslím, že je to správná cesta – především ochraňovat starší populaci!
Nemocnice se vrátila ještě ne zcela k běžnému, ale řekněme k běžnějšímu režimu. Provádíme odložená vyšetření a objednáváme další pacienty například na vyšetření v gastroenterologii či operace žlučníku, křečových žil, kýly nebo předního očního segmentu.
Své naděje vkládám do očkování. Jsem jeho příznivcem. Pokud se k nám brzy dostanou vakcíny po náležitých klinických zkouškách a se souhlasem Evropské agentury pro léčivé přípravky, nebudu mít z aplikace očkovací látky obavu. Na státu bude, aby zorganizoval masivní pozitivní kampaň na podporu očkování. Víme přece, že odpíračů je u nás dost. Pro navození kolektivní imunity je totiž nutná až 70% proočkovanost!
Už od jara a následně celý podzim vnímám v nemocnici obrovskou podporu veřejnosti směrem ke zdravotnickým zaměstnancům. Podporu nejen morální, ale i materiální. Dovoluji si tedy za ni poděkovat a pozdravit. Svět po epidemii SARS-CoV-2 určitě bude jiný, ale tradiční hodnoty jistě zůstanou. Přeju všem Blateňákům klidné prožití adventního období, příjemné Vánoce v kruhu nejbližších a především pevné zdraví do roku 2021!

Tomáš Fiala